Copy

Narratief Voeder van de Brainport

Ahorn brengt duurzame gebiedsontwikkeling in de Kempen onder woorden

  • Brainport
  • Edhv
  • Eindhoven
  • gebiedstransformatie
  • Gezonde duurzame leefomgeving
  • Kempen
  • narratief
  • Voeder van de Brainport

De Brabantse Kempen ten zuiden van Eindhoven hebben enorm veel te bieden. Door aanpassing van de infrastructuur doet zich het ideale moment voor om een gebied met enorme potentie te transformeren tot een uniek landschapspark. Tegelijk staan er grote maatschappelijke uitdagingen aan te komen die de leefomgeving onder druk zetten. Een samenwerkingsverband van de gemeentes Eindhoven, Waalre en Valkenswaard, de Provincie Noord-Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven voelde momentum om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Het samenwerkingsverband benaderde Edhv – Architects of identity om de communicatiestrategie te bepalen.

Ahorn schreef in opdracht van Edhv het narratief Voeder van de Brainport dat de streek, de uitdagingen en de potentie laat zien.