Safety consultancy & training

Plan van aanpak kwaliteitsmetingen brandweer

Ahorn brengt professionaliteit van Amsterdamse brandweermensen onder woorden

  • blijvende vakbekwaamheid
  • branchestandaarden
  • Brandweer Amsterdam-Amstelland
  • kwaliteitsmetingen
  • plan van aanpak
  • profchecks
  • vakbekwaamheid
  • vakmanschap

Bij de introductie van de branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid heeft de toenmalige Raad van Brandweercommandanten bepaald dat elke regio kwaliteitsmetingen, of profchecks, onder het repressief personeel moet uitvoeren. Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft als doel om in 2024 aantoonbaar vakbekwaam te zijn waaronder:

  • In 2024 kwaliteitsmetingen te gebruiken om cruciale vaardigheden te beoordelen.
  • De resultaten van kwaliteitsmetingen te gebruiken om zowel persoonlijk als collectief van te leren.

Ahorn ontwikkelde het plan van aanpak met de weg naar dit doel.